Bioenergi - AUF

Bioenergi

AUF mener at det må bygges flere bioenergianlegg i Norge. Kommunene har ansvar for at man har et tilstrekkelig renovasjonssystem som samler inn avfall til bioenergiproduksjon. Matavfall og biologisk avfall fra næringer som oppdrett og slakteri, som ikke kan brukes som biodrivstoff, kan fint brukes til å produsere elektrisk kraft. Mens avfallet brytes ned, vil varmen som utvikles kunne brukes til å varme opp nærliggende bygninger. Gassen som produseres brukes til å drive en turbin som skaper elektrisk kraft. Avfallet kan også brennes slik at vann varmes opp og driver en dampturbin. Anlegg som dette kan bygges i alle størrelser og over alt i landet hvor det finnes mennesker og avfall. For å sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av energien fra bioenergianlegg bør den i størst mulig grad brukes i geografisk nærhet av der den produseres.

AUF vil:

  • Ha flere bioenergianlegg i Norge.
  • Utvide ordningen for grønne sertifikater etter 2020
  • Endre Bioenergiprogrammet hos Innovasjon Norge til “Energiprogrammet for land- og skogbruket” for å støtte lokal energiproduksjon, energieffektivisering og nye klimaløsninger
  • Øke FoU-innsats på småskala biogassløsninger
  • Øke forskningen på bioenergi
Bli medlem i AUF