Bil - AUF

Bil

En av de store norske suksesshistoriene i nyere tid, er el-bilpolitikken som har blitt ført i Norge. Som et resultat av politiske beslutninger, var 50% av nybilsalget i 2017 salg av el-biler. AUF mener imidlertid at en god el-bil politikk ikke kan være den eneste løsningen på kutt i utslipp i transportsektoren. AUF mener derfor at Norge bør satse på flere alternativer til elbiler og at disse får tilsvarende fordeler som el-biler, slik som hydrogen og biogass.

AUF vil:

  • Alle nye personbiler som selges på det norske markedet fra 2025 skal være fossilfrie eller nullutslippskjøretøy
  • Alt flytende drivstoff innen 2025 skal være klimanøytralt
  • Alle biler innenfor det offentlige skal være utslippsfrie innen 2030
  • Innføre egen avgift på nullutslippsbiler med innslagspunkt på 300 000
  • Redusere prisen på nullutslippsbiler som koster mindre enn 300 000 kroner
  • Innføre støtteordninger som skal hjelpe lavinntektsfamilier å bytte ut fossil bil med fornybar bil
Bli medlem i AUF