Bemanning i barnehage

Det er viktig at hvert barn blir sett, slik barnas forskjellige behov blir møtt i norske barnehager. For at dette skal være mulig må man ha nok ansatte, noe man oppnår om alle barnehager innfrir bemanningsnormen. Ved å innfri denne normen vil barn også få en bedre oppfølging når det kommer til språkutvikling, læring og utviklingen av barns sosiale kompetanse.

Barnehagenormen er et nødvendig tiltak, derfor er det viktig at den blir fulgt opp i hele landet. Det er viktig at alle kommuner har ressursene til å innfri kravene i normen, derfor bør staten bidra med en fullfinansiering for å sikre et like godt tilbud til alle barn i Norge.

AUF vil:

● Alltid ha en voksen per to barn under tre år.
● Alltid ha en voksen per fem barn over tre år.
● At minst 50% av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere og 25% fagarbeidere.
● Løfte fagarbeideren i barnehagen ved å lovfeste barne- og ungdomsarbeiderfaget i barnehageloven.
● At det skal bli rekruttert mer mangfoldig til barnehagen.
● Alle kommuner skal arrangere en egen fagdag for menn i barnehagen, to ganger i året.
● At opptak i barnehagen må følge reglene for avvikling av betalt foreldrepermisjon, slik at barnehageplassen er tilgjengelig når behovet er det.
● At den nye “Barnas arbeidsmiljølov” som er inntatt i opplæringsloven også skal omfatte barnehagene.
● At kommunene må arbeide for å utvikle trepartssamarbeidet mellom verneombudet, tillitsvalgt og arbeidsgiver på hver enkelt arbeidsplass.
● Sikre at barnehagelærerutdanningene gir studentene god kompetanse i både nynorsk og bokmål.