Barnetrygd

AUF mener det er et viktig prinsipp at vi har universelle ordninger i velferdsstaten, og som alle får ta del av uavhengig av økonomi. Barnetrygden er en slik ordning og har vært et viktig redskap for å minske barnefattigdommen. Barnetrygden har i falt i verdi de siste årene samtidig som fattigdommen har økt. Derfor mener vi at barnetrygden trenger en generell økning, og at den derfor skal dobles.

AUF vil:

  • Doble barnetrygden for alle
  • At alle familier får velge hvilken av de foresatte som skal få utbetalt barnetrygden, og ikke at den automatisk går til mor som i dag
  • At Svalbard- og Finnmarkstillegget i barnetrygden gjeninnføres
  • Øke tillegget for enslige forsørgere
  • At barnetrygden skal indeksreguleres