Barn i krig - AUF

Barn i krig

Bruk av barnesoldater er et økende problem, og i dag tjener 300.000 barn som barnesoldater til enhver tid. Barna blir ofte tvangsrekruttert med vold eller kidnappet. Andre verver seg «frivillig» for å få mat og beskyttelse og fordi de ikke ser noe annet trygt alternativ eller tilhørighet noe annet sted. Barnesoldater er definert som en person under 18 år som deltar i væpnet kamp eller i støttefunksjoner til en bevæpnet gruppe.

Bare i Sør-Sudan og Den Sentralafrikanske Republikk er det flere titalls tusen barnesoldater. Disse barna har blitt rekruttert som soldater som en konsekvens av de brutale konfliktene som finner sted. Dette er langt ifra et nytt fenomen, til tross for dette har ikke vi som nasjon i en fredelig region klart å bidra til en reduksjon i antall barnesoldater og sikkerhet i disse landene. Det er på tide at Norge i samarbeid med FN jobber for å bedre situasjonen for samtlige barnesoldater.
Tilgjengeligheten på billige og lette håndvåpen har ført til at det er enklere å rekruttere barn til å bære våpen og å tjene som soldater i en rekke konflikter verden over. Barnesoldater blir også regnet som kostnadseffektive av de væpnede aktørene. Ikke bare påfører disse barnene andre lidelse, men de blir også utsatt for ekstreme grusomheter selv. Dette hører ikke hjemme i barndommen, og forutsetningene for å leve et normalt liv blir ekstremt svekket.

Mange konflikter er ikke en del av den internasjonale dagsorden, disse er ofte langvarige og felles for barnesoldatene er at de ikke får verken skolegang, helseomsorg eller grunnleggende beskyttelse. Mange blir beordret til å drepe og torturere. De blir utnyttet og ofte utsatt for voldelige, seksuelle og følelsesmessige overgrep. Når barna kommer tilbake til samfunnet igjen, blir de ofte utstøtt. Familier avviser barna sine på grunn av overgrepene de har utført eller på grunn av stigmatiseringen som følger med seksuelle overgrep. De har ingen utdanning å falle tilbake på og ingen muligheter til å skaffe seg lønnet arbeid.

Rekrutteringen av barnesoldater er brudd på Menneskerettighetserklæringen, Genève-konvensjonene, Tilleggsprotokollene til Genève-konvensjonene og Barnekonvensjonen. Både Sikkerhetsrådet, generalforsamlingen i FN, FNs menneskerettighetskonvensjon og ILO har fordømt praksis med barnesoldater.

AUF vil:

  • Norge skal gi økonomisk og humanitær bistand til organisasjoner som hjelper tidligere barnesoldater.
  • FN må ha direkte kontakt med myndighetene og legge et enda større press på de aktuelle landene.
Bli medlem i AUF