Avfall - AUF

Avfall

I alt avfall finnes det ressurser som kan gå inn igjen i kretsløpet. Syltetøyglass kan brukes på nytt, mat kan bli biogass og plast kan bli nye klær. Vi har store muligheter til å både redusere hvor mye som kastes, og til å bruke det som kastes på nytt. Da må det lønne seg å gjenvinne, ikke kaste. AUF vil styrke systemet for gjenvinning. Vi vil gjøre det mulig å sortere ut glass, metall, papir, plast og mat hjemme. På denne måten blir det enklere å sortere avfallet sitt enn å la det være.

AUF vil:

  • At all kildesortering hentes hjemme
  • At regler for avfallshåndtering settes nasjonalt
  • At alle kommuner skal ha sortering for papir, plast, mat, glass og metall
  • At alle offentlige avfallsbeholdere skal ha sortering
  • Ha en storsatsing på karbonfangst og lagring på de største avfallsanleggene i Norge
  • Innføre panteordning på glass, glassflasker, plastikk og andre materialer der det er hensiktsmessig
Bli medlem i AUF