Atomvåpen - AUF

Atomvåpen

AUF ønsker en atomvåpenfri verden og er medlem i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Vi dypt bekymret for den økende risiko som atomvåpen utsetter oss for. Verden har mange ganger vært på randen av kjernefysisk katastrofe som følge av spenninger, misforståelser, tekniske feil og ulykker. Å fortsette å satse på kjernefysisk avskrekking setter livet på jorda i fare.

FN-traktaten som forbyr atomvåpen er et viktig skritt på en lang vei mot en atomvåpenfri verden, men Norge har ikke undertegnet denne. Å undertegne bidrar til at atomvåpen stigmatiseres som uakseptable våpen for alle land. Slik kan vi få en ny bevegelse i det fastlåste arbeidet med gjensidig og balansert kjernefysisk nedrustning og deretter avskaffe disse våpnene.

Vi mener Norge må undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og i påvente av dette ønske den velkommen og delta som observatør på statspartsmøtene.

AUF vil:

  • At Norge skal undertegne og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen
Bli medlem i AUF