Asylpolitikk

Rettferdig asylpolitikk

Situasjonen for lengeværende asylbarn har i en årrekke vært uansvarlig. Behandling av asylsaker som omhandler lengeværende barn er ikke blitt gjort på en rettferdig måte for å ivareta barnas beste. Barn skal behandles med respekt og behandlingen skal være rettferdig. AUF er for en human asylpolitikk. Dagens asylpolitikk har returnert barn til ustabile og utrygge land, noe som ikke bidrar til asylpolitikk basert på primære humane behov. Derfor mener AUF at asylbarn som har blitt utsatt for dette blir returnert til Norge.

AUF vil sikre at alle lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden fra 1.januar 2014 til 18.desember 2014 får prøvd saken sin på nytt – etter nytt regelverk. Dette for å ivareta en forsvarlig oppvekst, som ikke frarøver barnets tilhørighet i samfunnet. Lengeværende asylbarn har sterk tilknytning til Norge, og derfor er det viktig å ikke sette de i en urettferdig og komplisert situasjon.
Siden Utlendingsnemnda i dag ikke benytter adgangen til å omgjøre avslag, er det nødvendig at Stortinget gir Utlendingsnemnda som forvaltningsorgan klar beskjed å likebehandle saker som gjelder lengeværende barn, uavhengig av om det er sendt inn omgjøringsbejæring i saken eller ikke.

Lengeværende barn skal få mulighet til rettshjelp for å prøve ut saken etter nytt regelverk. Vanskeligstilte barn skal få den rettslige hjelp de trenger uansett hvilken bakgrunn de har. Derfor er det viktig at også asylbarn får dette tilbudet. Ved bruk av rettshjelp vil flere få oppholdstillatelse, og flere vil bli returnert tilbake til Norge.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet må pålegges mer åpenhet rundt mottakslandene reaksjoner og håndtering av returnerte asylsøkere.

AUF vil:

  • sikre at alle lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden fra 1.januar 2014 til 18.desember 2014 får prøvd saken sin på nytt – etter nytt regelverk.
  • Gi utlendingsmyndighetene mulighet til på eget initiativ å omgjøre vedtak for lengeværende asylbarn
  • Pålegge Utlendingsnemnda å vurdere saker etter ny forskrift når de får beskjed om at en lengeværende barnefamilie skal tvangsreturneres.
  • Gi rettshjelp til lengeværende barn til å få prøvd saken sin etter nytt regelverk.
  • Justisdepartementet og Utenriksdepartementet må pålegges mer åpenhet rundt mottakslandenes reaksjoner og håndtering av returnerte asylsøkere.