Arktis

En betydelig andel av Norges hav- og landområder ligger i nord. Den arktiske delen av verden får stadig økt internasjonal oppmerksomhet, når det kommer til klima, transport, ny næringsaktivitet gjennom utnyttelsen av naturressurser. Økt menneskelig aktivitet skaper utfordringer rundt beredskap, overvåkning, redningstjenester, kystvakt, suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn og miljøvern.

AUF legger til grunn at alle land har gode hensikter med sin utenriks- og innenrikspolitikk, og er derfor overbevist om at dialog på tvers av landegrensene er det viktigste verktøyet for å skape enighet og forståelse i nord. AUF mener Norge må gå i front om samarbeid og regulering av fremtidig skipsfart i områdene som nå åpner seg i nordpolbassenget, for å sikre at denne skipsfarten reguleres og ikke skader sårbare områder. Norge må gå i front for å sikre at områdene skal forvaltes i fellesskap, uten at en enkelt stat kan heve suverenitet i området utenfor de 200 nautiske mil. AUF krever at eventuelle petroleumsressurser i Arktis ikke skal utnyttes.

AUF vil:

  • Videreutvikle Barents-samarbeidet, og samarbeidet mellom de arktiske statene.
  • Sikre at nordpolbassenget forvaltes i fellesskap med hensyn på de marine ressursene, uten at en enkelt stat skal hevede suverenitet utover 200 nautiske mil.
  • Forby petroleumsutvinning nord for 72. breddegrad