Ja til fortsatt gratis skole-pc i Viken! - AUF

Ja til fortsatt gratis skole-pc i Viken!

AUF i Østfold og Østfold AP vil at «Østfold-modellen» må tas med inn i Viken, noe annet vil være å gjøre tilbudet dårligere for innbyggerne i nye Viken.

Med knappest mulig margin vedtok fellesnemnda for nye Viken den 2. mai at det skal bli slutt på ordningen med gratis pc for alle elever på vgs. Dette finner seg ikke AUF i Østfold og Østfold AP seg i!

Ordningen som nå har blitt vedtatt praktiseres i Akershus og Buskerud, hvor elevene må betale en egenandel hvert år. For Østfold ungdommen vil dette være å rygge inn fremtiden med et dårligere tilbud enn det vi er vant med.  Vi mener også at dette går utover gratisprinsippet i norsk skole, motstanderne svarer da med at man skal bruke utstyrsstipendet til dette, men hva med yrkesfagelevene som må bruke stipendet sitt på nnet dyrt utstyr? Et lite stipend som knapt rekker til utstyr for yrkesfagelevene skal nå også dekke skole-pc?

Vi mener dette er urettferdig og feil, dette vil føre til økte sosiale forskjeller og kjøpepress, noe vi ikke ønsker i Viken.  Vi har spurt 3. kandidat for Arbeiderpartiet, Siv Henriette Jacobsen, om hva hun mener:

«Arbeiderpartiet vil være garantisten for at gratisprinsippet skal gjelde for alle elever – også inn i Viken. Det er en forutsetning for å sikre alle lik rett til videregående utdanning og for å redusere frafall og drop-out. Det som kan kalles for «Østfold-modellen» når det gjelder gratis utlån av pc-er til elever i videregående skole har vært unik i landsmålestokk, og noe vi har vært svært stolte av i Østfold. Målet med den nye fylkeskommunen må jo være at en tar det beste fra de tre eksisterende fylkeskommunene og viderefører dette inn i Viken. Vi fra Østfold sin side vil kjempe hardt for at det også skal gjelde gratis PC.»

AUF i Østfold ønsker at alle elever i Viken skal ha samme tilbud på læring og en god skolegang, uavhengig av økonomi og bakgrunn, derfor kommer dette til å være en viktig sak til høstens valgkamp

Fylkesstyret i AUF i Østfold

Er du enig? Vi trenger flere på laget! Meld deg inn i AUF her https://auf.no/engasjer-deg/ eller søk AUF Norge på Vipps!

Bli medlem i AUF