Bli medlem - AUF

3 kjappe grunner til å bli medlem i AUF:

 1. Vi krever at dagens urettferdige fraværsgrense i VGS fjernes.
 2. Vi krever hurtig nedtrapping av oljevirksomhet og omstilling til et klimavennlig samfunn.
 3. Vi krever at alle ungdommer skal få et godt psykisk helsetilbud, med kortere ventetid og lettere vei til hjelp.

Dette kan vi få til sammen:

Klimaendringene: Vår generasjons store kamp

Norge må kutte over halvparten av sine utslipp de neste 9 årene.

 • Billigere og bedre buss og tog.
 • Frukt og grønt skal være billigere.
 • Miljøvennlige arbeidsplasser skal stå klare når oljebransjen legges ned i 2035.

 

Skole og utdanning: Tilpasset eleven, ikke systemet

Dagens skolesystem er må endre fokus fra testing og fraværsregistrering, til læring og trivsel.

 • Fraværsgrensen skal fjernes.
 • Stipendet skal økes.
 • Skolehelsetjenesten skal være på skolen hver eneste dag.

 

Inkludering og antirasisme: Et samfunn med plass til alle

Alle skal ha rett på et godt og fritt liv, uten diskriminering, trakassering eller vold.

 • Kjempe mot hatkriminalitet.
 • Forby konverteringsterapi.
 • Mer undervisning om rasisme i skolen.

 

Arbeid til alle: Ungdom inn i arbeidslivet 

Unge folk skal ha en enkel og trygg vei inn i arbeidslivet.

 • Alle under 35 skal være garantert tilbud om jobb, utdanning eller opplæring.
 • Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet
 • Yrkesfagelever skal ha lovfestet rett til læreplass, og opplæring skal bli mer praktisk.

Hva kan du gjøre som medlem?

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon, og har kjempet for et fritt og rettferdig samfunn i over 117 år. Med over 140 lokale lag, har vi et tilbud om aktivitet uansett hvor du bor.

Gjennom et vanlig år, får du mulighet til å være med på et mangfold av interessante og morsomme aktiviteter.

 • Få mer kunnskap om politikk og debattering.
 • Delta på kurs og temamøter.
 • Utvikle politikk og forme morgendagens samfunn.
 • Bli med på sommerleir, hvor AUFere fra hele landet samles for å bli kjent, lære og ha det fint sammen. Les mer om neste sommerleir her.

Dette – og mye mer – kan du delta på som medlem i Norges beste fellesskap.

Mer enn 10 000 norske ungdom er allerede med i Norges beste felleeskap – har du lyst til å bli med på dette fantastiske laget?

 Alle kan bli en del av laget. Meld deg inn her!

Bli medlem i AUF