Vil du være med AUF til Sør-Afrika? Frist 31. juli! - AUF

Vil du være med AUF til Sør-Afrika? Frist 31. juli!

Vi søker AUFere som ønsker å bidra når vi 1.-7. september arrangerer internasjonalt seminar med våre kamerater i Swayoco i Sør-Afrika. Er det deg?

NB: Søknadsfrist: 31. Juli

Internasjonal solidaritet har alltid vært en av AUFs viktigste kampsaker. Selv om vi har opplevd urettferdighet hjemme, har ofte den urettferdigheten våre kamerater ut i verden opplevd vært vondere. Derfor har vi alltid sett utover våre egne landegrenser, og derfor skal vi fortsette å gjøre det frem til alle opplever frihet og rettferdighet. Det som er unikt med AUF, er at vi bruker tid og ressurser på å se urettferdigheten med egne øyne ved at vi reiser til land vi arbeider mye med. Dette gjør oss i bedre stand til å sette ting på dagsorden, og holde det internasjonale engasjementet oppe både i egen organisasjon og i Norge. Vi har et godt samarbeid med søsterorganisasjoner rundt om i hele verden.

I uke 35/36 skal AUFere reise til Sør-Afrika i en uke for å delta på et seminar sammen med vår søsterorganisasjon, Swayoco. En ungdomsorganisasjon som vi har jobbet med i flere år. AUFerne som reiser vil være aktive i seminaret i form av at vi skal holde innledninger, delta i workshops og sørge for at seminaret blir nyttig for alle parter. AUFerne som blir valgt ut må også være forberedt på å holde innledninger for lokal- og fylkeslagene i Norge når de kommer tilbake. Dette er en unik mulighet til å oppleve Sør-Afrika og å høre om urettferdigheten i Swaziland. Medlemmene i AUFs søsterorganisasjon Swayoco utsettes stadig for nye undertrykkelser fra den diktatoriske kongen men kjemper fortsatt for deres drøm – demokrati!

AUF har flere ganger deltatt på prosjekter i Sør-Afrika og i Swaziland, og våre kamerater har også vært tilstede både på våre sommerleire og landsmøte. Vår internasjonale solidaritet kjenner ingen landegrenser

AUFerne Hoda og Gaute med daværende leder i Swayoco, Sonke, på prosjektreise i 2019. I år kan det være deg!

Er det noen krav?

  • Minst 18 år ved avreisetidspunktet
  • Søkere må ha pass som er gyldig til minimum 15. mars 2022 (omtrent seks måneder etter planlagt hjemreise)
  • Generell kunnskap og interesse for internasjonal politikk
  • Søkeren må også ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk, da deltakeren aktivt skal være med på gjennomføringen av prosjektet
  • Det er også avgjørende at søkeren kan snakke og skrive engelsk, da dette blir arbeidsspråket for store deler av prosjektarbeidet og spesielt det internasjonale seminaret
  • Kunne delta på hele reisen. Vi regner med avreise fra Oslo onsdag 31. august. Ankomst Oslo tirsdag 7. september

Interessert? Skriv en motivasjonssøknad på maks 1 side, om hva du engasjerer deg i, hvorfor du er engasjert i nettopp det temaet, og hvem du er!

Send søknaden til Embla@auf.no og Julia@auf.no innen fristen 31. juli

Alle kostnader knyttet til reise og opphold dekkes av AUF.

Alle øvrige spørsmål kan rettes til prosjektleder, Julia Eikeland Julia@auf.no 

Bli medlem i AUF