Viken AP vil garantere deg plass på din nærmeste skole! - AUF

Viken AP vil garantere deg plass på din nærmeste skole!

Alle elever fortjener å gå på en god videregående skole i sitt nærområde, og ingen fortjener å bli kasta rundt på grunn av karakterene fra ungdomsskolen. Høyres ønske om karakterbasert opptak kommer ingen bortsett fra de med aller høyeste karakterene til gode.

Karakterbasert opptak, (eller «fritt» skolevalg som det også kalles), vil bidra til å skape en rangering av skolene vi har. Om du får gå på skolen nærme deg avgjøres kun ut ifra karakterene dine fra ungdomsskolen. Snittet for å komme inn på enkelte skoler kan bli såpass høyt at elever som bor i nærområdet mister muligheten til å gå på skolen sin. På den måten vil det også skapes eliteskoler og større forskjeller mellom oss elever.

Dette «frie» valget som FrP og Høyre skryter av, vil gjøre at elever blir kasta rundt i det nye fylket. Man risikerer og måtte flytte eller reise i flere timer for å komme seg til skolen. Har man lave karakterer kan vi i Østfold i prinsippet ende opp med å måtte gå på en skole i Hemsedal!

De som har et svakere faglig grunnlag er allerede en av de mest utsatte gruppene for å falle fra i den videregående skole, og riktig motivasjon er ikke å tvinge de til å gå på skoler flere timer hjemmefra.  Og helt ærlig, det er allerede enormt mye press helt fra ungdomsskolen. Vi elever trenger ikke at karakterene du får i kunst og håndverk når du er 12 år skal avgjøre hvilken videregående skole du skal gå på.

Arbeiderpartiet og AUF jobber for at den nærmeste skolen skal være den beste for alle, så lenge de tilbyr linja du ønsker å gå på der. Det er der vennene våre går og vi slipper å flytte. I tillegg møter vi klassekamerater med forskjellige interesser og karakterer enn oss selv. Da lærer vi å samarbeide med andre, og å bygge opp forståelse og respekt, noe som er vanskeligere om man kun omgås med de som har samme interesser og bakgrunn som en selv.

Nærskoleprinsippet handler om elevenes rett til å gå på sin nærskole, ikke en plikt. Ingen elever fortjener å bli kasta rundt i det nye fylket. Derfor vil vi i Viken Arbeiderparti og AUF sikre elevens rett til å gå på nærskolen ved å lage et inntakssystem som gjør at elevene har rett til å gå på sin nærmeste skole dersom de søker seg dit.

Sofie Norrøne Thelin
5. Kandidat Moss AP

 

Bli medlem i AUF