Viken AP lover kollektivkort for unge til 250kr! - AUF

Viken AP lover kollektivkort for unge til 250kr!

Klimakrisa er vår tids største utfordring, og den må håndteres i fellesskapet. Hvordan vi skal redusere utslipp innen 2030 kan fort blir teknisk og virke noe fjernt da politikere flest er opptatt av klimakvoter, utenlandskabler og vindturbiner på land og til havs. Men Viken Arbeiderparti ønsker å gjøre det lett, billig og gøy å redusere utslipp, spesielt for fremtidens generasjon.

Transportsektoren står for 31% av hele Norges utslipp. Om man går inn i detaljene er personbiler alene det som forurenser tredje mest i landet. Her må det da gjøres betydelige kutt.

I dag har vi en Frp og Høyre regjering som øker utslippene og som ikke tar vår felles framtid på alvor. Nettopp derfor er det viktig med Arbeiderpartistyrte kommuner og fylker, fordi mye initiativ kan tas lokalt. Et av de viktigste initiativene vi i Viken Arbeiderparti skal ta er å innføre et kollektivkort for unge til 250 kroner måneden. Med dette kortet kan du som ung reise med så mye buss, tog og ferje du makter i hele Østfold, Akershus og Buskerud. Det å velge grønt skal være enkelt og derfor er kollektivkort viktig. Det er både billigere enn hva et busskort koster i dag, det skal gjelde hele fylket og det skal gjelde tog og ferje i tillegg til buss.

Samtidig er det viktig for Viken Arbeiderparti at reisen blir komfortabel for alle. Derfor skal vi ha busser og tog med flere seter, godt lufteanlegg og lade og intetnettmuligheter. Vi kommer til å bli et storfylke og vår ambisjon er å bli Norges grønneste fylke.

Kollektivtilbud handler om å gjøre det lett å la bilen stå hjemme. Det fører til mindre køer, mindre utslipp og en mer flytende trafikk. Det blir lettere for både de som tar bussen og de som må kjøre bil. Å satse på de enkle tiltakene gjør det lett å kutte utslipp og lett å satse på vår felles framtid. Vi skal være et parti som tar de unges framtid på alvor. Godt valg!

 

Mathias Lind Høyning
Nestleder AUF i Østfold

Bli medlem i AUF