Vellykket årsmøte i Sør-Trøndelag Ap - AUF

Vellykket årsmøte i Sør-Trøndelag Ap

12.-13. mars ble årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti avholdt på Røros. Flere enn 30 AUFere rocket talerstolen under debatten og sørget for at vi fikk drøssevis av AUF-seire.
auf på stap16

Vi har blant annet fått gjennomslag for at Sør-Trøndelag Ap mener at:
– Inntekt fra 2 til 5 millioner kroner skal beskattes med 65 % og inntekt over 5 millioner skal beskattes med 75 %
– Arbeiderpartiet ikke skal gå inn for forslag som svekker rettssikkerheten til asylsøkere
– Man ikke skal innføre midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere fram til fylte 18 år.
– Arbeiderpartiet ikke skal gå inn for regjeringas forslag om strengere vilkår for familiegjennforening, og si nei til at disse også innføres for flyktninger
– Arbeiderpartiet må avvise endringer i utlendingsloven som fratar mennesker på flukt retten til å søke asyl i Norge
– Alle barn under 6 år i asylmottak må få lovfestet rett til gratis barnehageplass
– Det ikke skal være fraværsgrenser i videregående opplæring
– At siste tiltak ved skoler med mobbing skal være å stenge skolen
– Mer fokus på psykisk og seksuell helse i skolen
– Tilbud om en teknologi- og utstyrspakke til elever i videregående skole
– Innføre gratis sommerskole i tre uker for de elevene som ønsker det på videregående skole
– Og mye, mye mer!

AUF i Sør-Trøndelag har nok en gang bevist at vi er en viktig stemme i Sør-Trøndelag Ap og resten av partiet!

Bli medlem i AUF