Velkommen til AUF! - AUF

Velkommen til AUF!

Velkommen til AUF – Arbeidernes Ungdomsfylking. Vi er Norges største politiske ungdomsparti og sammen med 12 000 andre unge er du med og støtter kampen for et grønnere, mer solidarisk og rettferdig samfunn.

Verden står overfor store utfordringer i årene som kommer. Skal vi løse klimakrisen trenger vi modige og ambisiøse politikere som kutter utslippene og gjør det enklere og billigere å leve grønne, klimavennlige liv. Da trenger voksenpartiene sterke ungdomspartier som setter krav og sier ifra.

Som ungdomsparti har AUF sterk påvirkning på Arbeiderpartiet, og den politikken vi lager i AUF blir ofte til landets politikk. Gratis skolegang, skolebøker til alle elever og billigere busskort er eksempler på hvordan AUF gjør hverdagen til unge i Norge bedre. Når gratis skolemat innføres over hele landet er det fordi AUFere har kjempet lenge for å gjøre hverdagen til unge litt lettere.

I AUF stanser ikke engasjementet ved landets grenser. Å løfte barn ut av fattigdom, og å gi håp og muligheter til mennesker over hele verden er en grunn til at mange engasjerer seg i politikk, særlig i AUF. Urettferdigheten vi ser i deler av verden er fortsatt stor. Derfor er det fint at vi som AUFere kan bidra til å gjøre verden litt bedre, og jobbe mot en bedre framtid for alle.

AUF finnes i hele landet, og vi har aktivitet i over halvparten av landets kommuner. Mest sannsynlig finnes det et lokalt AUF-lag nært deg. Det er en fantastisk mulighet til både å få nye venner og å kunne påvirke politikken der du bor. Du kan finne mer informasjon om de forskjellige fylkes- og lokallagene våre her: https://auf.no/om-auf/#fndtn-fylkeslagene

Alle våre fylkeslag har også egne facebookgrupper med nyttig informasjon om aktivitet der du er. Du kan finne din aktivgruppe og melde deg inn i den her:

Agder: http://bit.ly/aufiagder
Akershus: http://bit.ly/aufiakershus
Buskerud: http://bit.ly/aufibuskerud
Finnmark: http://bit.ly/aufifinnmark
Innlandet: http://bit.ly/aufiinnlandet
Møre og Romsdal: http://bit.ly/aufimoreogromsdal
Nordland: http://bit.ly/aufinordland
Oslo: http://bit.ly/aufioslo
Rogaland: http://bit.ly/aufirogaland
Telemark: http://bit.ly/aufitelemark
Troms: http://bit.ly/aufitroms
Trøndelag: http://bit.ly/aufitrondelag
Vestfold: http://bit.ly/aufivestfold
Vestland: http://bit.ly/aufivestland
Østfold: http://bit.ly/aufiostfold

Bli medlem i AUF