Hvordan er din drømmevelferdsstat? - AUF

Hvordan er din drømmevelferdsstat?

For AUF er det nå historisk kort vei til gjennomslag i Arbeiderpartiet og Norges regjering. Hva mener du er det viktigste for at Norge skal være et godt sted å bo fremover?

Nå har du mulighet til å påvirke AUFs politikk! På AUFs landsmøte i oktober 2022 skal vi bl.a. vedta et velferdsstatsprogram. Send dine innspill, tanker eller utfordringer til programkomitéen i skjemaet under bildet.

Programkomitéen ferdigstiller sitt utkast 28. mars, og overleverer det til AUFs sentralstyre 8. april. Øvrige frister for arbeidet finner du nederst i saken.  

Programkomitéen for AUFs velferdsstatsprogram, f.v.: Andrine Simonsen, Victoria de Oliveira (Fagforbundet), Anders Rønning Nybu, Eivind Lervik Tornli, Herman Høgby Robertsen (politisk rådgiver), Gaute Børstad Skjervø, Embla Sofie Kristiansen Sørensen, Reidar Fugle Nordhaug, Nimrah Ramzan, Isak Hagaseth Mydske, Gjertrud Marie Eide Sæther. 

Frister frem mot AUFs landsmøte, oktober 2022


20. april: Behandling av programutkastet i AUFs sentralstyre.

12. juni: Frist for AUFs fylkeslag til å fremme endringsforslag i 1. runde.

16.-17. juni: Behandling av endringsforslag til programmet i AUFs sentralstyre.

14. august: Frist for fylkeslagene til å fremme endringsforslag i 2. runde.

12. september: AUFs sentralstyre behandler endringsforslagene, og sender innstilling til AUFs landsstyre.

12. oktober: AUFs landsstyre behandler endringsforslagene, og sender innstilling til AUFs landsmøte.

13.-16. oktober: AUFs landsmøte, som AUFs øverste organ, behandler og vedtar AUFs velferdsstatsprogram.

Bli medlem i AUF