Varin Hiwa foreslått som leder i AUF i Oslo - AUF

Varin Hiwa foreslått som leder i AUF i Oslo

En samlet valgkomite innstiller Varin Hiwa (f.2000) fra Stovner AUF som leder av AUF i Oslo.

Varin ble valgt som nestleder i AUF i Oslo på årsmøtet tidligere i år, men har den siste tiden fungert som leder.

Varin meldte seg inn i AUF i Oslo i 2016 og siden da har hun hatt en rekke verv i organisasjonen. Hun har blant annet vært leder av Stovner AUF, sittet i skoledebatter og jobbet som valgkampmedarbeider. I tillegg er hun også folkevalgt i Stovner. For oss i valgkomiteen har Varin utmerket seg som ansvarlig og reflektert, og hun er flink til å inkludere folk rundt seg. Varin er opptatt av at AUF i Oslo skal være proaktiv og progressiv, og utvikle politikk for fremtiden. En samlet valgkomité er overbevist om at Varin vil gjøre en svært god jobb som ny leder av AUF i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av valgkomiteen, Maria Qureshi, på 90472447 eller qureshi.maria@live.com.

Bli medlem i AUF