Valgkomiteens innstilling til sentralstyrekandidater! - AUF

Valgkomiteens innstilling til sentralstyrekandidater!

Valgkomitéens innstilling til sentralstyremedlemmer fra AUF i Østfold 2024

Valgkomiteen vil takke for tilliten vi har fått fra AUF i Østfold. Vi har satt pris på alle innspill vi har fått underveis i prosessen.

Vi har gjennomført intervjuer med flere kandidater og vi har hatt mange og gode diskusjoner. Vi er glade for å kunne legge frem en enstemmig innstilling på to kandidater vi tror kan være gode representanter for AUF i Østfold i sentralstyret.

Følgende kandidater velges som AUF i Østfold sine kandidater til AUF ́s sentralstyre ved landsmøtet i 2024:

(I prioritert rekkefølge)
Hannah Rødsten 1. kandidat
Hashim Mohodin Abdi 2. kandidat

Valgkomitéen har bestått av:
Simon Appelberg Laabak, Leder
Desiré Craggs, medlem
Filip Wilhelm Diskerud, medlem

Bli medlem i AUF