Valgkomiteens innstilling til sentralstyrekandidat fra Innlandet - AUF

Valgkomiteens innstilling til sentralstyrekandidat fra Innlandet

13.-16. oktober skal AUF avholde sitt 58. ordinære landsmøte.

I den forbindelse har valgkomiteen arbeidet med forslag til kandidatur fra Innlandet til sentralstyret.

Valgkomiteens enstemmige innstilling til AUF i Innlandets sentralstyrekandidat:

  • Jan Halvor Vaag Endrerud (f.1996)

Jan Halvor ble aktiv i AUF i 2010 og har siden den gang har Halvor vært lokallagsleder, fylkesleder, ansatt på det sentrale kontoret og folkevalgt i Gjøvik Kommune. Han har de siste to periodene hatt ansvaret for AUFs miljø- og klimapolitikk og har bidratt til store gjennomslag for AUFs politikk. Halvor har representert AUF i innlandet på en god måte, og vi ønsker derfor å innstille han på ny.

Halvor brenner for at organisasjonen skal vokse i årene fremover, og at AUF skal være en ledende politisk og organisatorisk kraft i arbeiderbevegelsen. Vi mener AUF trenger en inkluderende og hardtarbeidende organisasjonsbygger som Halvor, som generalsekretær.

Valgkomiteen er trygge på at Jan Halvor vil fortsette å representere AUF i Innlandet og AUF på en meget tilfredstillende måte, og at AUF vil ha glede av han som generalsekretær for perioden 2022-2024.

Valgkomiteens innstilling behandles på representantskapsmøte 29.05.

Ved spørsmål bes henvisning til valgkomiteens leder, Ingrid Tønseth Myhr (950 95 004)

Bli medlem i AUF