Valgkomiteens innstilling til sentral- og stortingskandidater! - AUF

Valgkomiteens innstilling til sentral- og stortingskandidater!

Valgkomiteen, bestående av Rutkay Sabri (leder), Ellen Ramson Høie og Tora Hagen Tungesvik, har lagt frem sin innstilling til AUF i Buskerud sine sentral- og stortingskandidater. Den ser slik ut:

Stortingskandidat

Emilie Sveva

Sentralstyrekandidater i prioritert rekkefølge

1. Signe Ramson Høie

2. Sigurd Heggem

Kandidater til AUFs sentralstyre og ungdomskandidat til Stortinget, skal diskuteres og vedtas på representantskapsmøtet 28. mai, klokken 18:00 på Lierstranda 102.

 

Bli medlem i AUF