Valgkomiteens innstilling til nytt styre i AUF i Buskerud 2024 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i AUF i Buskerud 2024

Emilie Sveva innstilles til gjevalg som fylkesleder av valgkomiteen.

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til fylkesstyret som skal lede AUF i
Buskerud gjennom 2024. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Buskerud, 25. februar. Valgkomiteen har bestått av Rebekka Hoksmo Olsen, Rutkay Sabri og Signe Ramson Høie.

På vegne av samtlige i valgkomiteen: Gratulerer med innstillingen!

De innstilte er følgende:

Fylkesstyret

Fylkesleder: Emilie Sveva (gjenvalg)

Politisk nestleder: Khatima Haidari (gjenvalg)

Organisatorisk nestleder: Sigurd Heggem (ny)

Styremedlem/ AU-Medlem: Johnny Ho (ny)

Fylkesstyremedlem: Lucas Storaunet (ny)

Fylkesstyremedlem: Savannah Svebakk-Bøhn (ny)

Fylkesstyremedlem: Shahd Albadwi (ny)

Fylkesstyremedlem: Selma Heggem  (ny)

Fylkesstyremedlem: Maria Vollmerhaus Digre (ny)

  1. Vara:  Leon Baunan (ny)

Andre innstillinger: 

Representanter til AUFs landsstyre:

Emilie Sveva 

Personlig Vara: Khatima Haidari

Sigurd Heggem

Personlig Vara: Johnny Ho

Delegater til Buskerud Arbeiderparti sine organer:

Khatima Haidari

Sigurd Heggem

Savannah Svebakk-Bøhn

Lucas Storaunet

Shahd Albadwi

Johnny Ho

Selma Heggem

Leon Baunan

Varaer:

Varaer til fylkesstyret, styremedlemmer i lokallagene, samt alle delegater på årsmøtet til AUF i Buskerud

Valgkomité

Oversendes Fylkesstyret for valg på representantskapsmøte

Landsmøtedelegater

Oversendes Fylkesstyret som innstiller overfor et representantskapsmøte

Kontrollkomité

Bendik Thun – leder (gjenvalg)

Signe Ramson Høie (gjenvalg)

Lina Strandbråten (gjenvalg)

Om du har spørsmål, ta kontakt med valgkomiteens leder, Rebekka Hoksmo Olsen på Mail Rebekka.hoksmo@gmail.com

Bli medlem i AUF