Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Møre og Romsdal - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Møre og Romsdal

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Møre og Romsdal gjennom 2019. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Møre og Romsdal 18.-20. Januar.

Leder av valgkomiteen: Åse Kristin Ask Bakke

Medlemmer av komiteen: Peder Vorren og Eirin Gravem Andersen

Leder: Helene Wahlstrøm

Politisk nestleder: Marcus Stamnes

Organisatorisk nestleder: Isak Roald Sandvik

Miljø- og klimaansvarlig: Kristina Mari Roald

Internasjonalt ansvarlig: Hannah Djupvik Bueide

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Emma Krohn-Dale

Skole- og arbeidsansvarlig: Hedda Hernborg

1.vara: Johanne-Marie Andersen

2.vara: Elise Stokken

3.vara: Kornelia Eikås

 

Andre innstillinger:

Kontrollkomite: Jakob Vorren, Erik Kursetgjerde, Torhild Tønnesen Haugnes

 

Landsstyret:

Helene Wahlstrøm, leder

Marcus Stamnes, politisk nestleder

Personlig vara for leder Kristina Mari Roald

Personlig vara for politisk nestleder Isak Roald Sandvik

Bli medlem i AUF