Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark - AUF

Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Finnmark gjennom 2019. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Finnmark, 9.-10. februar 2019 på Jergul Astu.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Valgkomiteen har bestått av:
Christian Bergeton Klaussen (leder)
Guro Vollan Nilsen

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Silje Vollan Nilsen, Nordkapp AUF
Politisk nestleder: Thomas Fredrik Kristensen, Alta AUF
Organisatorisk Nestleder med økonomiansvar: Chris Jørgensen, Hammerfest AUF

Skole- og arbeidsleder: Gaute Henriksen, Vadsø AUF
Miljø- og klimaleder: Elise G. Pettersen, Sør-Varanger AUF
Internasjonal leder: Svend Tore Randa, Sør-Varanger AUF
Likestilling- og inkluderingsleder: Andrine Klausen Simonsen, Alta AUF

 

Bli medlem i AUF