Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark - AUF

Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Finnmark gjennom valgkampåret 2021. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Finnmark, 20. februar 2021 på ZOOM.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Valgkomiteen har bestått av:
Christian Bergeton Klaussen (leder)
Agnete Masternes Hanssen
Silje Vollan Nilsen

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Andrine Klausen Simonsen (Alta AUF)
Politisk nestleder: Tobias Eriksen(Båtsfjord AUF)
Organisatorisk nestleder: Jim Pettersen (Loppa AUF)

Styremedlem med ansvar for Feminisme, antirasisme og inkludering: Morten S. Haldorsen (Alta AUF)
Styremedlem med ansvar for internasjonalt: Magnus Vassvik (Porsanger AUF)
Styremedlem med ansvar for klima- og miljø: Trine Niska (Sør-Varanger AUF)
Styremedlem med ansvar for skole- og arbeid: Brage Paulsen (Hammerfest AUF)

Bli medlem i AUF