Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark - AUF

Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Finnmark

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Finnmark gjennom 2020. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Finnmark, 15.-16. februar 2020 på Stabbursdalen Resort.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Valgkomiteen har bestått av:
Christian Bergeton Klaussen (leder)
Guro Vollan Nilsen
Agnete Masternes Hanssen

Nytt fylkesstyre

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Andrine Klausen Simonsen (Alta AUF)
Politisk nestleder: Gaute Henriksen (Vadsø AUF)
Organisatorisk nestleder: Elise Grønnli Pettersen (Sør-Varanger AUF)

Styremedlem med ansvar for likestilling- og inkludering: Morten S. Haldorsen (Alta AUF, ny)
Styremedlem med ansvar for internasjonalt: Simon Kongsbak (Hammerfest AUF, ny)
Styremedlem med ansvar for klima- og miljø: Neoy Jangumporn (Sør-Varanger AUF, ny)
Styremedlem med ansvar for skole- og arbeid: Frida Margaretha Hansdatter Johnsen (Båtsfjord AUF, ny)

 

Bli medlem i AUF