Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus - AUF

Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Akershus gjennom 2019. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Akershus, 1.-3. februar 2019.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Hoda Imad
Leder av valgkomitèen

Fabian Kemi
Sofie Larsen Nesdal
Sunniva Berg Hansen
August Aalandslid
Medlemmer av valgkomitèen

Leder: Tobias Linge (Bærum f. 1997)
Politisk nestleder: Nimrah Ramzan Asker, (f. 1999)
Organisatorisk nestleder m/økonomiansvar: Johannes Kiese (Bærum f. 1997)

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)
Skoleringsansvarlig m/ ansvar for jentenettverk: Nicoline Grenersen (Frogn f. 2002)
Skoleringsansvarlig Henriette Oudmayer Simensen (Asker f. 2000)
Skoleringsansvarlig Emil Stenhaug (Lillestrøm f. 2001)
Valgkampansvarlig Silje Brekke Bakken (Nordre Follo f. 1997)
Skole og arbeid  Iselin Olafsen (Nannestad f. 2000)
Miljø og Klima  June Gruer (Ullensaker f. 2000)
Internasjonalt  Ramjar Latifi (Ullensaker f. 2000)
Likestilling og inkludering  Tiril Ljøstad (Enebakk, f. 2000)
Fagligpolitisk   Hans Markus Kverneng (Vestby f. 1997)


Fylkesstyremedlem på varaplass:(tilfeldig rekkefølge)
Andreas Melby (Bærum, f. 1999)
Julia Lorentzen (Vestby, f. 2002)

Andre innstillinger:

Kontrollkomite
Johannes Dalen Giske, leder
Ingrid Halbakken
Lars Henrik Rytter Øberg

Landstyremedlemmer:
Tobias Linge, leder
Nimrah Ramzan, politisk nestleder

Anbefaling fra valgkomitèen

  1. Fylkesstyret bør konstituere ansvarsområder de ønsker å satse på i 2019 som varamedlemmene skal ha spesielt ansvar for.
  2. Fylkesstyret må selv konstituere hvem de ønsker skal være AUF i Akershus sin representant i støttegruppa

Bli medlem i AUF