Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre

AUF i Troms avholder ekstraordinært årsmøte 05. september, og skal blant annet velge ny leder og nytt styremedlem.

Valgkomiteen har innstilt på følgende til det nye styret frem til årsmøtet i 2021:

Leder: Linn Bruholt, Tromsø (ny)
Politisk nestleder: Kristian Fagerli, Tromsø (ikke på valg)
Organisatorisk nestleder: Sigrid Vorland, Tromsø (ny)

1.styremedlem: Hanne Kristin Johnsen, Senja (opprykk)
2. styremedlem: Vegard Nordskag, Kvæfjord (opprykk)
3. styremedlem: Maren Sollie Aukland, Tromsø (opprykk)
4. styremedlem: Eyir Skavholm, Lavangen (opprykk, ny som styremedlem)

Vara: Tine Westby, Svalbard (opprykk)
Vara: Vetle Solodden Lier, Tromsø (opprykk)
Vara: Peder Jensen, Svalbard (opprykk)
Vara: Aleksandra Seljeseth, Tromsø (ny som vara)

Valgkomiteens innstilling til landsstyrerepresentanter fra AUF i Troms:
1. Linn Bruholt, personlig vara: Sigrid Vorland
2. Kristian Fagerli (ikke på valg), vara: Vegard Nordskag

Til orientering (valgt direkte ut i fra posisjon i fylkesstyret):
Representanter til paraplyorganisasjon AUF i Troms og Finnmark er da
1. Linn Bruholt
2. Kristian Fagerli

Bli medlem i AUF