Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2024 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2024

Under AUF i Trøndelag sitt årsmøte skal det velges et nytt styre til AUF i Trøndelag. Valgkomiteen startet sitt arbeid for en liten måned siden, vi har mottatt innspill og gjennomført intervjuer, og vi jobbet frem en enstemmig innstilling. Vi ønsker å takke for alle innspill, og takke for alle som har stilt seg til disposisjon.

Når man sitter i fylkesstyret til AUF i Trøndelag representerer man mange medlemmer fra det langstrakte fylket vårt. Vi i komiteen har vært opptatt av at fylkesstyret skal gjenspeile hele organisasjonen, og medlemmer fra hele Trøndelag skal føle seg representert. Noe vi i valgkomiteen er sikre på at vi har klart, og vi er glade for å presentere en enstemmig innstilling! Vi ser frem til alt det nye fylkesstyret skal få til, og ønsker å gratulere alle innstilte.

Alle spørsmål og henvendelser til valgkomiteen kan rettes til valgkomiteens leder, Tonje Tronsvang-Sandnes, på 97742179 eller tonsan@live.no.


Innstilling til fylkesstyret

Leder (AU): Kristine Fosmo Holden (Hommelvik AUF, f.2003) (gjenvalg)
Nestleder (AU): Dina Nesgård Evjen (Levanger AUF, f.2006) (gjenvalg)
Nestleder (AU): Agnar Mattias Høgsnes (Indre Namdal AUF, f. 2004) (ny rolle)
Økonomi og organisasjonsansvarlig (AU): Live Naomi Husby (Sørsia AUF, f. 2004) (gjenvalg)
Klima og miljøansvarlig: Arnstein Esphaug Moen (Melhus AUF, f.2005) (gjenvalg)
Internasjonal ansvarlig: Kristina Tøndell (Østbyen AUF, f.2008) (gjenvalg)
Skole og arbeidsansvarlig: Gunnhild Slupphaug (Skaun/Orkland AUF, f.2006) (gjenvalg)
Feminisme, antirasisme og inkluderingsansvarlig: Blomma Guin (Steinkjer AUF, f.2006) (ny rolle)
Fagligpolitisk ansvarlig: Vegard Gressetvold (Østbyen AUF, f.2006) (ny rolle)
Fylkesstyremedlem: Jon Arthur Sellie (Skaun/Orkland AUF, f.2006) (gjenvalg)
Fylkesstyremedlem: Elias Borgan (Steinkjer AUF, f.2006) (ny)

Tiltredende med tale- og forslagsrett (jf. vedtektene. Velges ikke av årsmøtet.):
Leder i AUF i Trondheim
Fylkessekretærer i AUF Trøndelag
Ungdomssekretærene i LO Trøndelag
Leder av AUF-studentene i Trondheim

Landsstyremedlemmer:
Faste:
1. Kristine Fosmo Holden
2. Erling Eide Hustvedt

Varamenn 1: Agnar Mattias Høgsnes
Varamenn 2: Arnstein Esphaug Moen

Varakvinner 1: Dina Nesgård Evjen
Varakvinner 2: Live Naomi Husby

Utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti:
1. Kristine Fosmo Holden (Hommelvik AUF, f.2003)
2. Agnar Mattias Høgsnes (Indre Namdal AUF, f. 2004)
3. Dina Nesgård Evjen (Levanger AUF, f.2006)
4. Live Naomi Husby (Sørsia AUF, f. 2004)
5. Arnstein Esphaug Moen (Melhus AUF, f.2005)
6. Gunnhild Slupphaug (Skaun/Orkland AUF, f.2006)
7. Vegard Gressetvold (Østbyen AUF, f.2006)
8. Kristina Tøndell (Østbyen AUF, f.2008)
9. Jon Arthur Sellie (Skaun/Orkland AUF, f.2006)
10.Blomma Guin (Steinkjer AUF, f.2006)
11. Elias Borgan (Steinkjer AUF, f.2006)

Kontrollkomite
Leder: Mathias Solli (Indre Fosen AUF, f.2000)
Medlem: Maria Storrø (Sørsida AUF, f. 2002)
Medlem: Vebjørn Gorset (Steinkjer AUF, f. 1994)

Forslag til vedtak
1. Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å supplere listen over utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti.
2. Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å supplere listen over landsstyremedlemmer.
3. Årsmøtet gir representantskapet fullmakt til å endre fylkesstyrets sammensetning dersom noen av fylkesstyremedlemmene velger å trekke seg.

Valgkomiteen har bestått av:
Leder: Tonje Tronsvang-Sandnes (Røros AUF, f. 1999)
Jon Tokle Yri (Inderøy AUF, f.2002)
Synne Løvvik (Sørsida AUF, f.2006)
Enzo Skatland (Steinkjer AUF, f. 2006)
Vilde Guin (Steinkjer AUF, f.2003)

Bli medlem i AUF