Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2023 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2023

04. februar avholder AUF i Troms årsmøte i fylkestingssalen i Tromsø. Her skal det blant annet velges et nytt fylkesstyre, samt andre verv i organisasjonen. En enstemmig valgkomite legger frem følgende innstilling

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre for AUF i Troms

Fylkesleder:  Kaisa Marja Hætta-Jacobsen, Harstad, f. 2003 (gjenvalg, ny som leder)
Organisatorisk nestleder:  Harald Christian Trasti Vestjord, Tromsø, f. 2002 (gjenvalg, ny som nestleder)
Politisk nestleder:  Håkon Haugnes, Tromsø, f. 2006 (gjenvalg, ny som nestleder)
1. styremedlem:  Sigurd Wormdal, Tromsø, f. 2006 (gjenvalg)
2. styremedlem:  Emma Andersen, Tromsø, f. 2006 (ny)
3. styremedlem:  Lavrans Lockertsen, Tromsø, f. 2004 (ny)
4. styremedlem:  Adele Meyer, Tromsø, f. 2005 (ny)
1. vara:  William Kleming, Harstad, f. 2004 (ny)
2. vara:  Kristian Seljeseth, Tromsø, f. 2006 (ny)
3. vara:  Maja Fosse, Tromsø, f. 2005 (ny)
4. vara:  Asen Nechev, Tromsø, f. 2004 (ny)
5. vara:  Regine Røvik, Tromsø, f. 2003 (gjenvalg)
6. vara:  Sebastian Norman, Målselv, f. 2008 (ny)

Landsstyret:

Medlem: Kaisa Marja Hætta-Jacobsen
Personlig vara: Emma Andersen
Medlem: Harald Christian Trasti Vestjord
Personlig vara: Håkon Haugnes

Valgkomite:

Leder: Brynjar Andersen Saus, Tromsø
Medlem: Maren Irene Gåre Bakkevoll, Balsfjord
Medlem: Vegard Nordskag, Kvæfjord
Medlem: Åpen plass, velges av fylkesstyret

Kontrollkomite:

Legges frem under årsmøtet.

Representasjon Troms Arbeiderparti

 1. Kaisa Marja Hætta-Jacobsen, Harstad
 2. Harald Christian Trasti Vestjord, Tromsø
 3. Emma Andersen, Tromsø
 4. Håkon Haugnes, Tromsø
 5. Elida Pauline Mo, Kåfjord
 6. Sigurd Wormdal, Tromsø
 7. Adele Meyer, Tromsø
 8. Vegard Nordskag, Kvæfjord
 9. Sebrina Sami, Harstad
 10. Lavrans Lockertsen, Tromsø
 11. Májjá Breivik Utsi, Kåfjord
 12. Kristian Seljeseth, Tromsø
 13. Regine Røvik, Tromsø
 14. William Kleming, Harstad
 15. Maren Sollie Aukland, Tromsø
 16. Sebastian Norman, Målselv
 17. Nora Bøgner, Harstad
 18. Eyir Skavholm, Lavangen
 19. Maria Rueda Pedersen, Tromsø
 20. Asen Nechev, Tromsø
 21. Hanne Kristin Johnsen, Senja
 22. Olabror Berg, Harstad
 23. Maja Fosse, Tromsø
 24. Kai Ayasse, Tromsø
 25. Ingeborg Andersen Saus, Tromsø
 26. Karl Aksel Sandvoll, Tromsø
 27. Ada Røberg-Eklo, Tromsø
 28. Isak Andreassen, Tromsø
 29. Marie Gjerdrum Foshaug, Målselv
 30. Nicklas Simonsen, Senja
 31. Mariann Nordskag, Kvæfjord
 32. Vetle Solodden Lier, Tromsø
 33. Aleksandra Seljeseth, Tromsø
 34. August Sebulonsen, Senja
 35. Linn Bruholt, Tromsø

Fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listen ved behov.

Bli medlem i AUF