Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2023 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2023

På AUF i Trøndelags årsmøte 17. – 19. februar skal det velges nytt fylkesstyre, nye landsstyrerepresenanter, nye utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti og ny kontrollkomite. Valgkomiteen har arbeidet fram en enstemmig innstilling med de vi er sikre på er de riktige til til å ta fylkeslaget til nye høyder. 

Komiteen har hatt en grundig prosess med både digitale og fysiske intervjuer basert på innspill fra lokallag og enkeltpersoner, og vil gjerne takke alle som har kommet med forslag og stilt som kandidater. Innstillingen er i samsvar med fylkeslagets og nasjonale vedtekter, og valgkomiteen er glad for å innstille på et styre som representerer hele fylket og organisasjonen, og som utgjør et lag som vil utfylle hverandre godt i egenskaper og erfaringer.

Alle spørsmål og henvendelser til valgkomiteen kan rettes til valgkomiteens leder, Mathias Solli, på 48143266 eller sollimathias@gmail.com

 

Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Trøndelag 17. – 19. Februar: https://fb.me/e/3lon1fsk5

 

På vegne av hele valgkomiteen, gratulerer med innstillingen!

 

 

Fylkesstyret:

Leder: Kristine Holden (Hommelvik AUF, f. 2003) (Ny rolle)

Nestleder: Johannes Hembre-Ingul (Levanger AUF, f. 2003) (Gjenvalg)

Nestleder: Jon Tokle Yri (Inderøy AUF, f. 2003) (Ny rolle)

Skole- og arbeidsansvarlig: Dina Nesgård Evjen (Levanger AUF, f. 2006) (Ny rolle)

Klima- og miljøansvarlig: Arnstein Esphaug Moen (Melhus AUF, f. 2005) (Ny rolle)

Internasjonalt ansvarlig: Live Naomi Husby (Byåsen AUF, f. 2004) (Ny rolle)

Feminisme-, antirasisme-, og inkluderingsansvarlig: Agnar Mattias Høgsnes (Indre Namdal AUF, f. 2004) (Ny rolle)

Fagligpolitisk ansvarlig: Sondre Henriksen (Sørsida AUF, f. 2004) (Gjenvalg)

Fylkesstyremedlem: Marie Drege Løfsnæs (Østbyen AUF, f. 2006) (Gjenvalg)

Fylkesstyremedlem: Enzo Skatland (Steinkjer AUF, f. 2006) (Gjenvalg)

Fylkesstyremedlem: Maja Lindsetmo (Inderøy AUF, f. 2004) (NY)

 

Tiltredende med tale- og forslagsrett (jf. Vedtektene. Velges ikke av årsmøtet.):

Leder i AUF i Trondheim

Fylkessekretærer i AUF Trøndelag

Ungdomssekretærene i LO Trøndelag

Leder av AUF-studentene i Trondheim

 

Landsstyremedlemmer:

Faste:

 1. Kristine Holden (Hommelvik AUF, f. 2003)
 2. Johannes Hembre-Ingul (Levanger AUF, f. 2003) 

Varamenn:

 1. Jon Tokle Yri (Inderøy AUF, f. 2003)
 2. Agnar Mattias Høgsnes (Indre Namdal AUF, f. 2004)

 

Varakvinner:

 1. Dina Nesgård Evjen (Levanger AUF, f. 2006)
 2. Live Naomi Husby (Byåsen AUF, f. 2004)

 

Utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti:

 1. Kristine Holden (Hommelvik AUF, f. 2003)
 2. Johannes Hembre-Ingul (Levanger AUF, f. 2003)
 3. Dina Nesgård Evjen (Levanger AUF, f. 2006)
 4. Jon Tokle Yri (Inderøy AUF, f. 2003)
 5. Live Naomi Husby (Byåsen AUF, f. 2004)
 6. Arnstein Esphaug Moen (Melhus AUF, f. 2005)
 7. Marie Drege Løfsnæs  (Østbyen AUF, f. 2006)
 8. Agnar Mattias Høgsnes (Indre Namdal AUF, f. 2004)
 9. Sondre Henriksen (Sørsida AUF, f. 2004)
 10. Maja Lindsetmo (Inderøy AUF, f. 2004)
 11. Enzo Skatland (Steinkjer AUF, f. 2006)

 

 

Kontrollkomite:

Leder: Kristin Nybrodahl (Hommelvik AUF, f. 2001)

Medlem: Ulrik Vasseljen (Østbyen AUF, f. 2000)

Medlem: Vebjørn Gorseth (Steinkjer, f. 1994)

 

Forslag fra valgkomiteen:

 1. Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å selv velge et medlem av fylkesstyret som økonomiansvarlig.
 2. Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å supplere listen over utsendinger til Trøndelag Arbeiderparti.
 3. Årsmøtet gir fylkesstyret fullmakt til å supplere listen over landsstyremedlemmer.
 4. Årsmøtet gir representantskapet fullmakt til å endre fylkesstyrets sammensetning dersom noen av fylkesstyremedlemmene velger å trekke seg.

 

Valgkomiteen har bestått av:

Mathias Solli, leder (Indre Fosen AUF, f. 2000)

Karen Lien Nøstberg (Oppdal AUF, f. 2003)

Isak Kimo (Inderøy AUF, f. 2005)

Karoline Kvernmo (Ranheim AUF, f. 2006)

Olav Johannes Malmo (Steinkjer AUF, f. 2006)

Tonje Tronsvang-Sandnes (Røros AUF, f. 1999)

Severin Aarmo (Sørsida AUF, f. 1999)

Bli medlem i AUF