Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre! - AUF

Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre!

 

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Akershus gjennom 2020. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Akershus, 31. januar 2020.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Hoda Imad
Leder av valgkomitèen

Ida Birkemo
August Aalandslid
Linus Nylund-van Berkel
Lars Martin Berg
Medlemmer av valgkomitèen

Leder: Tobias Hangaard Linge (Bærum f. 1997) – gjenvalg
Politisk nestleder: Nimrah Ramzan Asker, (f. 1999) – gjenvalg
Organisatorisk nestleder m/økonomiansvar: Johannes Kiese (Bærum f. 1997) – gjenvalg

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)

Skoleringsansvarlig Iselin Olafsen (Nannestad f. 2000) – gjenvalg
Skoleringsansvarlig Emil Stenhaug (Lillestrøm f. 2001) – gjenvalg
Sosialt ansvarlig Andreas Rollheim Melby (Bærum f. 1999) – gjenvalg
Lokallagsansvarlig Tiril Ljøstad (Enebakk, f. 2000) – gjenvalg
Fagligpolitisk ansvarlig Hannah Bueide (Lillestrøm f. 2000) – ny
Jentenettverksleder Ida Flem (Ullensaker f. 2003) – ny

SMIL-ledere
Skole og arbeid Kristiane Thoen (Bærum f. 2002) – ny
Miljø og Klima  Ramjar Latifi (Ullensaker f. 2002) – gjenvalg
Internasjonalt  Tora Vassnes (Asker f. 2000) – ny
Likestilling og inkludering  Fabian Kemi (Nesodden f. 2003) – ny

 

Andre innstillinger:

Kontrollkomite
Runa Fiske, leder – ny
Lars Henrik Rytter Øberg – gjenvalg
Lars Martin Berg – ny

Landstyremedlemmer:
Tobias Hangaard Linge, leder – med Johannes Kiese som personlig vara
Nimrah Ramzan, politisk nestleder – med Iselin Olafsen som personlig vara

Anbefaling fra valgkomitèen

  1. Fylkesstyret må selv konstituere hvem de ønsker skal være AUF i Akershus sin representant i støttegruppa
Bli medlem i AUF