Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre! - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre!

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret
som skal lede AUF i Akershus gjennom 2022. Valget finner sted på årsmøtet til
AUF i Akershus, 12.-13. februar 2022: https://fb.me/e/56yWS90wi
Valgkomiteen har stor tro på at dette laget skal sørge for et sterkere og mer
aktivt AUF i Akershus! Laget skal jobbe for at lokallagene våre blir styrket, for
at medlemmene får et godt medlemstilbud og for at flere ungdommer i hele
fylket vil engasjere seg i ungdomspolitikken. Laget skal jobbe aktivt for viktige
politiske gjennomslag, på AUFs landsmøte og Akershus Arbeiderpartis årsmøte.
På vegne av samtlige i valgkomiteen: gratulerer med innstillingen!

Hoda Imad
Leder av valgkomiteen

Oskar Hellesø-Knutsen
Helene Borhaug
Alexander Selvèn
Nicoline Grenersen Agsdatter
Medlemmer av valgkomiteen

Leder: Nimrah Ramzan Asker, (f. 1999) – gjenvalg
Politisk nestleder: August Wærstad Aalanslid (Nordre Follo f. 2004) – ny rolle
Organisatorisk nestleder m/økonomiansvar: Ida Flem (Ullensaker f. 2003) – ny rolle

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)
Skoleringsansvarlig  Emil Johan Stenhaug (Lillestrøm f. 2001) – ny, Iselin Olafsen (Nannestad f. 2000) – ny rolle
Lokallagsansvarlig  Daniel Lorentzen (Vestby f. 2002) – ny rolle
Fagligpolitisk ansvarlig Arne Grieg Toyomasu (Bærum f. 2004) – ny rolle

SMIF-ledere

Skole og arbeid Julie Andresen Wågenes (Lørenskog f. 2005)

Miljø og Klima  Martin Underthun Bredesen (Bærum f. 2000)
Internasjonalt Daniel Evjebråten (Lillestrøm f. 2003)
Feminisme, antirasisme og inkludering, samt jentenettverksleder Weronika Margol (Asker f. 2005)

Andre innstillinger:
Kontrollkomite
Runa Fiske, leder – gjenvalg
Ola Helmich Borchgrevink Pedersen – gjenvalg
Lars Martin Berg – gjenvalg

Landstyremedlemmer:
Nimrah Ramzan, leder – med Ida Flem som personlig vara
August Wærstad Aalanslid, politisk nestleder – med Emil Stenhaug sompersonlig vara

Alle spørsmål og henvendelser rundt valgkomiteens innstilling kan rettes til
valgkomiteens leder, Hoda Imad, på mail hoda@auf.no.

Bli medlem i AUF