Valgkomiteens innstilling til fylkesstyret i AUF i Troms og Finnmark - AUF

Valgkomiteens innstilling til fylkesstyret i AUF i Troms og Finnmark

AUF i Troms og Finnmark avholder årsmøte 20. februar, og det skal blant annet velges et nytt fylkesstyre som skal lede oss gjennom valgkampåret 2021. Valget finner sted på årsmøtet som foregår digitalt.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: Gratulerer med innstillingen!

Valgkomiteen har bestått av:

Christian Bergeton Klaussen (Leder)
June Kjær
Brynjar Saus

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Kristian Fagerli, Tromsø
Nestleder: Andrine Klausen Simonsen, Alta

Styremedlem: Tobias Eriksen, Båtsfjord
Styremedlem: Jim K. Pettersen, Loppa
Styremedlem: 
Maren S. Aukland, Tromsø

Varamedlem: Vegard Nordskag, Kvæfjord
Varamedlem: Trine Niska, Sør-Varanger
Varamedlem: Sigrid Vorland, Tromsø

Landsstyret:
Kristian Fagerli – personlig vara Vegard Nordskag
Andrine K. Simonsen – personlig vara Trine Niska
Tobias Eriksen – personlig vara Jim K. Pettersen
Maren S. Aukland – personlig vara Sigrid Vorland

Bli medlem i AUF