Valgkomitéens innstilling til fylkesstyret for AUF i Viken - AUF

Valgkomitéens innstilling til fylkesstyret for AUF i Viken

Her er valgkomitéens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Viken frem til første ordinære årsmøte i 2020. Valget finner sted på stiftelsesmøtet til AUF i Viken, 26. oktober 2019.

På vegne av samtlige i valgkomitéen: gratulerer med innstillingen!

Bendik Thun
Leder av valgkomitéen

Hoda Imad
Fredrik William Kveseth
Viktoria Saxegaard
Mani Hussaini
Sofie Norrøne Thelin
Lars Martin Berg
Medlemmer av valgkomitèen

Leder: Tobias Linge (Bærum f. 1997)
Organisatorisk nestleder: Maria Imrik (Fredrikstad f. 1997)
Politisk nestleder: Rutkay Sabri (Drammen f. 1997)
Økonomiansvarlig: Nimrah Ramzan (Asker, f. 1999)

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)
Nora Prøsch Meier (Hole, f. 1999)
Mathias Lind Høyning (Fredrikstad f. 2001)
Johannes Kiese (Bærum f. 1997)
Helle Hertzberg (Drammen f. 1999)
Simon Appelberg Laabak (Fredrikstad f. 2001)
Nicoline Grenersen (Frogn f. 2002)

Anbefaling fra valgkomitéen

Årsmøtet for 2020 etterstreber at den nye ledelsen i AUF i Viken er representert med ledelsen i alle de tre fylkeslagene som er i AUF i Viken.

Bli medlem i AUF