Valgkomiteens innstilling på nytt fylkesstyre i AUF i Buskerud 2019- 2020 - AUF

Valgkomiteens innstilling på nytt fylkesstyre i AUF i Buskerud 2019- 2020

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling på nytt fylkesstyre og øvrige verv. Valgkomiteen har bestått av Lina Strandbråten (leder), Gard Hofsvang, Vilde Jagland, Parwaneh Muradi og Aslak Moholdt

 

Innstillingen er laget etter gjeldene vedtekter i AUF i Buskerud.

På vegne av valgkomiteen; Gratulerer med innstillingen.

 

Fylkesstyre

Leder: Rutkay Sabri – Drammen

Organisatorisk nestleder: Signe Ramson Høie – Lier

Politisk nestleder: Thea Våreid-sørensen – Ringerike

Au-medlem: Helle Hertzberg – Drammen

Økonomiansvarlig: Tora Alvilde Hagen Tungesvik – Ringerike

Medlem: Vegard Skaug Gulbrandsen – Ringerike

Medlem: Fredrik Damdalen – Eiker

 

1.vara Viktoria Marie Trulsrud – MSK

2.vara Nora Prøsch Meier – Ringerike

 

3. vara Ivar Vamraak Fredriksen – Ringerike

 

Landsstyret

Rutkay Sabri – personlig vara: Fredrik Damdalen

Signe Ramson Høie – personlig vara: Helle Hertzberg

 

Kontrollkomite

Leder: Lina Strandbråten
Medlem: Øyvind Normann
Medlem: Victoria Øverland

Vara: Gard Hofsvang
Vara: Jørn Inge Frøshaug
Vara: Karoline Soot

Bli medlem i AUF