Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Oppland - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Oppland

Her er enstemmig innstilling fra valgkomiteen i AUF i Oppland før årsmøtet 26.-28. januar 2018. Valget vil bli avholdt på Folkets Hus i Hunndalen.

På vegne av valgkomiteen – gratulerer med innstilling, og lykke til med årsmøtet.

Valgkomiteen har bestått av:

Petter Pettersen (leder)

Jan Halvor Vaag Endrerud

Ina Pettersen jevne

 

Innstilling til fylkesstyret:

Leder: Ingrid Tønseth Myhr – Toten

Politisk nestleder: Lars Henrik Rytter Øberg – Lillehammer

Organisatorisk nestleder m/lokallagslederansvar: Martin Været – Midtdalen

Skole- og arbeidsleder: Kristin Grøthe – Midtdalen

Miljøleder: Sander Vestby – Søndre Land

Internasjonal leder: Sigrid Bjerke – Toten                            

Likestilling- og inkluderingsleder: Anine Granberg –  Gjøvik         

Styremedlem: Martin Engelien – Toten   

Styremedlem: Vilde Gjesdal – Hadeland

Varamedlem: Martin Kristensen – Gjøvik

Varamedlem: Kristoffer Stegane – Toten

Bli medlem i AUF