Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Nord- Trøndelag - AUF

Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Nord- Trøndelag

Valgkomitéen i AUF i Nord- Trøndelag kan nå offentliggjøre sin innstilling til nytt fylkesstyre for 2017.
Innstillingen er enstemmig og komitéen håper årsmøtet stiller seg bak den.

Innstillingen er som følger:

·         Håkon Einarsve                       Leder

·         Jenny Westrum Rein               Politisk nestleder

·         Bjørn Vidar Veiset                   Organisatorisk nestleder

·         Grete Johansen                      Skolepolitisk og fagligpolitisk ansvarlig

·         Mia Aakerhus                          Miljøpolitisk ansvarlig

·         Tonje Sandnes                        Internasjonalpolitisk ansvarlig

·         Karoline Pedersen                  Likestilling og inkluderings ansvarlig

·         Khadija Aden                          Styremedlem

·         Theodor Barstad Fenre          Styremedlem

Valgkomitéen har bestått av Malin Buan, Gaute Børstad Skjervø og Ingunn Rotmo Langaas.

Bli medlem i AUF