Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus - AUF

Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus

Her er valgkomitèens enstemmige innstilling til sammensetning av fylkesstyret som skal lede AUF i Akershus gjennom 2018. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Akershus, 9.-11. februar 2018 på Stortinget.

På vegne av samtlige i valgkomitèen: gratulerer med innstillingen!

Frida Joakimsen Grønvold
Leder av valgkomitèen

Elizabeth Panza Wiese
Håkon Framnes
Emil Stenhaug
Sahar Khoda
Medlemmer av valgkomitèen

 

Hoda Imad fra Skedsmo er innstilt som leder av AUF i Akershus i 2018

Leder: Hoda Imad (Skedsmo, f. 1995)
Politisk nestleder: Silje Brekke Bakken (Ski, f. 1997)
Organisatorisk nestleder m/økonomiansvar: Lars Martin Berg (Lørenskog, f. 1997)
Skoleringsansvarlige: Tobias Linge (Bærum, f. 1997) og Henriette Oudmayer Simensen (Asker, f. 2000)

Fylkesstyremedlem med fast plass:(tilfeldig rekkefølge)
Johannes Kiese (Bærum, f. 1997)
Nimrah Ramzan (Asker, f. 1999)
Tiril Ljøstad (Enebakk, f. 2000)
Nicoline Grenersen (Frogn, f. 2002)
Iselin Olafsen (Nannestad, f. 2000)
Jan Otto Langleite (Enebakk, f. 2000)

Fylkesstyremedlem på varaplass:(tilfeldig rekkefølge)
Hans-Markus Kverneng (Vestby, f. 1997)
June Gruer (Ullensaker, f. 2000)

Andre innstillinger:

Kontrollkomite
Johannes Dalen Giske, leder
Ingrid Halbakken
Lars Henrik Rytter Øberg

Landstyremedlemmer:
Hoda Imad, leder
Lars Martin, organisatorisk nestleder

Bli medlem i AUF