Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre AUF i Agder - AUF

Valgkomitèens innstilling til nytt fylkesstyre AUF i Agder

Valgkomiteen overleverer med dette sin innstilling til det nye fylkesstyret i AUF på Agder. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Agder, 10.-11. februar 2018, ved Kristiansand rådhus.  Vi takker de engasjerte søkerne som ønsket å stille, og gratulerer de som er innstilt!

Valgkomiteens innstilling

Fylkesstyret:

Leder: Nora Ånonsen Chayed

Organisatorisk nestleder: Benjamin Vraspillai
Politisk nestleder: Vetle Grut 
Styremedlem m/ansvar for Skole & Arbeid: Anette Vranum
Styremedlem m/ansvar for Internasjonalt: Håkon Djupedal
Styremedlem m/ansvar for Likestilling og Inkludering: Ulrikke Støylen
Styremedlem m/ansvar for Klima og Miljø: Frederik Seljåsen 

Vara:

1. Katrina Zymberaj
2. Jon Buckner
3. Mona Dia

Landsstyredelegater

1. Nora Chayed (Anette Vranum)

2. Vetle Grut (Benjamin Vraspillai)

Delegater til årsmøtet i Agder Arbeiderparti:

1. Nora Ånonsen Chayed
2. Vetle Grut
3. Anette Vranum
4. Benjamin Vraspillai
5. Ulrikke Støylen
6. Håkon Djupedal
7. Katrina Zymberaj
8. Frederik Seljåsen
9. Mona Dia

Spørsmål rettes til valgkomiteen v/leder Jonas Bugtene Boulifa
Bli medlem i AUF