Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyret 2017- 2018

Nedenfor følger valgkomiteens enstemmige innstilling til nytt fylkesstyre, landstyrerepresentanter og kontrollkomitè for året 2017-2018. Valgkomiteen har bestått av Andreas Brandt (leder), Even A. Røed, Helene Bøsei Olsen, Andrine Høyvik Skjold og Otilie Røer Tvedt.

Det vil bli nærmere redegjort for innstillingen og valgkomiteens prosess på årsmøtet.

Fylkesstyre: 

Leder: Bendik Thun  (Drammen)
1. Nestleder: Victoria Øverland (Drammen)
2. Nestleder: Chrisander Ålien (Hallingdal)
Fylkesstyremedlem: Bhanuja Rasiah (Drammen)
Fylkesstyremedlem: Karine Jonsrud Pedersen (Ringerike)
Fylkesstyremedlem: Rutkay Sabri (Drammen)
Fylkesstyremedlem : Jonatan Gaathaug (Eiker)
1. Vara: Noohsin Amouzegar (Drammen)
2. Vara Oscar Bondø (Modum, Sigdal og Krødsherad)
3. Vara: Amalie Uchenna Odu (Ringerike)
Landsstyrerepresentanter
Representant: Bendik Thun (Vara: Chrisander Ålien)
Representant: Victoria Øverland (Vara: Bhanuja Rasiah)
Kontrollkomitè: 
Leder: Andreas Brandt*
Medlem: Lina Strandbråten
Medlem: Gard Hofsvang
*Andreas Brandt meldte seg inhabil i behandlingen av dette vervet.
Spørsmål om innstillingen kan rettes til leder av valgkomiteen, Andreas Brandt på epost.
Epost: Andreas@europeiskungdom.no
Bli medlem i AUF