Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2017 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2017

AUF i Sør-Trøndelags valgkomité legger i dag frem en enstemmig innstilling på nytt fylkesstyre i AUF i Sør-Trøndelag. Sittende leder Julie Indstad Hole foreslås gjenvalgt for ett nytt år. Som nestledere innstilles Annar Gravråk og Sara Shafighi, og som økonomiansvarlig foreslås Jonas Volden.

– AUF i Sør-Trøndelag kommer til å få et svært bra fylkesstyre, og det er en samlet valgkomité som står bak innstillingen. Valgkomiteen mener innstillingen gjenspeiler det mangfoldet, den geografiske spredningen og engasjementet AUF i Sør-Trøndelag representerer, sier valgkomiteens leder Kristian Torve.

Valgkomiteen har hatt en grundig prosess, og har jobbet på bakgrunn av innspill og forslag fra hele organisasjonen. Fem av medlemmene som er innstilt til å sitte i det nye fylkesstyret stiller til gjenvalg, mens fire av de foreslåtte er nye.

– AUF i Sør-Trøndelag har levert historiske resultater i året som har gått; det høyeste medlemstallet siden krigen, rekordgjennomslag på landsmøtet og oppstart av en rekke nye lokallag i hele fylket. Samtidig har fylkeslaget viktige oppgaver foran seg i året som kommer. Vi skal i løpet av 2017 samle oss i ett felles AUF i Trøndelag, vi skal sørge for politiske gjennomslag i Arbeiderpartiet og ikke minst – stå i spissen for valgseier 11. september, sier Torve.

Valg av nytt fylkesstyre skjer på årsmøtet til AUF i Trøndelag 17.-19. februar på Kimen kulturhus på Stjørdal. Facebookevent for årsmøtet finner du her.

 

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Sør-Trøndelag:

Leder: Julie Indstad Hole, Østbyen AUF (gjenvalg)

Politisk nestleder: Annar Gravråk, Melhus AUF (gjenvalg, ny som nestleder)

Organisatorisk nestleder: Sara Shafighi, Sørsida AUF (gjenvalg, ny som nestleder)

Økonomiansvarlig: Jonas Volden, Bjugn/Ørland AUF (gjenvalg, ny som økonomiansvarlig)

Skole- og arbeidsansvarlig: Sandra Åberg Kristiansen, Byåsen AUF (ny)

Miljø- og klimaansvarlig: Linn Bruholt, Rennebu AUF (ny)

Internasjonalt ansvarlig: Ragnhild Hoel, Ranheim AUF (ny)

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Martin Morken, Røros AUF (gjenvalg, ny som likestilling- og inkluderingsansvarlig)

Fylkesstyremedlem: Erlend Brattgjerd Rennan, Rissa AUF (ny)

Valgkomiteen har bestått av Kristian Torve, Julia Sivertsen og Lars Johan Strand Vitsø.
For ytterligere kommentarer, ta kontakt med valgkomiteens leder Kristian Torve på tlf. 916 43 794.

Bli medlem i AUF