Valgkomiteens innstilling til AUF i Trøndelag er klar! - AUF

Valgkomiteens innstilling til AUF i Trøndelag er klar!

AUF i Trøndelags historiske første årsmøte som samlet fylke avholdes 16. – 18. februar og skal blant annet velge nytt fylkesstyre.

Til årsmøtet foreligger det et forslag til vedtektsendring hvor fylkesstyret utvides fra ni til elleve faste medlemmer. Valgkomiteen mener dette er en fornuftig utvidelse for å sikre at styret har gode forutsetninger for å ivareta våre nesten 2300 medlemmers interesser, og har tatt utgangspunkt i at vedtektsendringen blir vedtatt.

 

Valgkomiteen har følgende innstilling for perioden 2018-2019:

LEDER: Julie Indstad Hole, Østbyen AUF

1. NESTLEDER: Håkon Einarsve, Stjørdal AUF

2. NESTLEDER: Leon Bafondoko, Østbyen AUF

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSANSVARLIG: Tonje Sandnes, Inderøy AUF

SKOLE- OG ARBEIDSANSVARLIG: Emilie Græsli, Selbu/Tydal AUF

MILJØ- OG KLIMAANSVARLIG: Bjørn Vidar Veiseth, Steinkjer AUF

INTERNASJONALT ANSVARLIG: Severin Aarmo, Indre Namdal AUF

LIKESTILLING- OG INKLUDERINGSANSVARLIG: Mia Hopland, Verdal AUF

HELSE- OG OMSORGSANSVARLIG: Amund Gundersen, Østbyen AUF

STYREMEDLEM: Hanne Aune,  Indre Fosen AUF

STYREMEDLEM: Annette Skavhaug, Midtbyen AUF

 

AUF i Trøndelag er Norges største fylkeslag. Valgkomiteen mener de foreslåtte kandidatene på en utmerket måte vil bidra til å utvikle laget videre til å bli en enda sterkere politisk røst og sikre aktivitet i hele Trøndelag.

Valgkomiteen har foreslått at også helse- og omsorgspolitikk skal være et prioritert politikkfelt for det nye fylkesstyret. Samfunnet bruker mye ressurser på å forebygge helseplager og tilby et godt helsetilbud. AUF i Trøndelag må være en tydelig stemme i denne diskusjonen for å sikre at alle får god hjelp og omsorg når man trenger det.

Valgkomiteen ber videre det nye fylkesstyret finne en fornuftig arbeidsfordeling hvor alle har tydelig definerte oppgaver som vil sikre en prestasjonskultur i hele fylkeslaget hvor vi spiller hverandre gode og hvor alle føler seg velkommen.

Sammen er vi sterkest!

Spørsmål kan rettes til valgkomiteens fungerende leder Kristian Torve (916 43 794).

Bli medlem i AUF