Valgkomiteens innstilling – årsmøtet i AUF i Rogaland 3.-4. februar 2018 - AUF

Valgkomiteens innstilling – årsmøtet i AUF i Rogaland 3.-4. februar 2018

Valgkomiteens innstilling – årsmøtet i AUF i Rogaland 3.-4. februar 2018

Valgkomitéen har bestått av Snorre Erichsen Skjevrak (leder), Ida Bøe, Vemund Knudsen, Ingrid Førde Levinsen og Julie Johnsen.

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

Fylkesstyret:
Leder: Hamza Ali (Sola)
Politisk nestleder: Julia Eikeland (Stavanger)
Organisatorisk nestleder: Marthe Knutsen (Haugalandet)
Fylkesstyremedlem – likestilling og inkludering: Kristoffer Næsse (Haugalandet)
Fylkesstyremedlem – internasjonalt: Sayna Etminan (Stavanger)
Fylkesstyremedlem – skole og arbeid: Tord Andreas Skredlund (Sola)
Fylkesstyremedlem – miljø og klima: Rasmus Kurdahl-Martinsen (Stavanger)
Fylkesstyremedlem: Emilie Solheim (Jæren)
Fylkesstyremedlem: Sanne Ellingsen (Stavanger)

Varamedlemmer:
Mathilde Hope Nes (Haugalandet)
Bjørnar Jåtten (Stavanger)

Landsstyret i AUF:
Hamza Ali
Julia Eikeland
Vara: Kristoffer Næsse
Vara: Marthe Knutsen

Merknad fra valgkomiteen: Det praktiseres 50/50 kjønnsfordeling i landsstyret.

Delegasjon til Rogaland Arbeiderparti
Hamza Ali
Marthe Knutsen
Julia Eikeland
Kristoffer Næsse
Sayna Etminan
Tord Andreas Skredlund
Rasmus Kurdahl-Martinsen
Emilie Solheim
Sanne Ellingsen
Mathilde Hope Nes
Bjørnar Jåtten
Julie Johnsen
Oscar Tjåland
Synne Heimsvik
Kristian Horpestad
Alexandra Hodneland

Merknad fra valgkomiteen: Fylkesstyret får fullmakt til å supplere listen.

Kontrollkomité for AUF i Rogaland
Daniel Bøhn Rayner (leder)
Cecilia Karlsen
Hedda Moberg


Kandidat til sentralstyret i AUF
Snorre Erichsen Skjevrak (gjenvalg)

Merknad fra valgkomiteen: Snorre Erichsen Skjevrak meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av sentralstyrekandidat. Innstillingen er enstemmig fra valgkomiteens resterende fire medlemmer.

Bli medlem i AUF