Valgkomiteens innstilling 2021 - AUF

Valgkomiteens innstilling 2021

 

Her er valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre og andre verv. Valgkomiteen har bestått av Bendik Thun, Victoria Øverland, Viktoria Saxegaard og Kato Baade. 

 

Leder

Rutkay Sabri

 

Organisatorisk nestleder

Rebekka Hoksmo Olsen

 

Politisk nestleder

Ellen Ramson Høie

 

Medlem til Arbeidsutvalget og økonomiansvarlig

Fredrik Damdalen

 

Øvrige styremedlemmer

Sigurd Kittelsrud

Emilie Sveva

Johnny Ho

 

Varamedlemmer

 1. vara: Sigurd Heggem
 2. vara: Lucas Storaunet
 3. vara: Kato Baade

 

Representanter til AUFs landsstyre

Rutkay Sabri

Personlig vara: Fredrik Damdalen

 

Ellen Ramson Høie

Personlig vara: Rebekka Hoksmo Olsen

 

Landsmøtedelegater

Oversendes Fylkesstyret som innstiller overfor et representantskapsmøte

 

Delegater til Buskerud Arbeiderpartis organer

 1. Ellen Ramson Høie
 2. Fredrik Damdalen
 3. Rebekka Hoksmo Olsen
 4. Sigurd Kittelsrud
 5. Emilie Sveva
 6. Johnny Ho
 7. Ane Hertzberg
 8. Sigurd Heggem

Varamedlemmer:

Styremedlemmer i lokallagene, varaer til fylkesstyret, samt alle delegater på årsmøtet til AUF i Buskerud

 

Valgkomité

Oversendes Fylkesstyret

 

Bli medlem i AUF