Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Innlandet - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Innlandet

Valgkomiteen har vært bestående av Ingrid Tønseth Myhr (leder), Even Eriksen og Mathias Berntsen.

Det er vår glede å legge frem vår innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Innlandet:

Leder: Sigrid Døving Bjerke

Politisk nestleder: Linnea Lie Holen

Organisatorisk nestleder: Magnus Grundstad

Skole og Arbeid: Vilde Gjesdal

Klima og Miljø: Anders Rønning Nybu

Internasjonalt: Sara Lorch-Falch

Feminisme, likestilling og antirasisme: Maja Cvetkovic

Fagligpolitisk: Vemund Viken

Jentenettverk: Mia Opåsen

Vara: Daniel Sørvold

Vara: Bjørn Kristian Eide

 

Landsstyre:

1. Sigrid Døving Bjerke

2. Magnus Grundstad

3. Linnea Lie Holen

4. Anders Rønning

 

Vara: Sara Lorch-Falch

Vara: Bjørn Kristian Eide

Vara: Mia Opåsen

Vara: Daniel Sørvold

 

 

Bli medlem i AUF