Uttalelse: Økt organisasjonsgrad blant unge - AUF

Uttalelse: Økt organisasjonsgrad blant unge

Vedtatt av AUFs sentralstyre 19. februar 2019

En sterk fagbevegelse har vært selve grunnlaget for det samfunnet Norge har blitt og er fortsatt helt essensielt for å ivareta rettighetene til arbeidstakere i Norge. Trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er selve grunnmuren i den norske modellen. Det er en utfordring at organisasjongraden i Norge synker, og at rekrutteringen av unge er lav.
Det er viktig å få unge organisert i fagbevegelsen. YS sitt arbeidslivsbarometer (2018) sier at 18 prosent av uorganiserte arbeidere ikke er medlem fordi medlemskontingenten er for høy, spesielt gjelder dette blant unge. Det viktigste virkemiddelet man har for å motvirke dette er fagforeningsfradraget. Siden Høyre og FrP overtok regjeringskontorene i 2013 har realverdien av fradraget sunket. Det er på tide at man får en generell økning i fagforeningsfradraget.

AUF ønsker å:

  • Doble fagforeningsfradraget generelt
  • Tredoble fagforeningsfradraget for de under 30
  • Justere fagforeningsfradraget etter pris- og lønnsvekst
Bli medlem i AUF