Uttalelse: Krav om etiske vurderinger for internasjonale teknologiselskaper i diktaturer - AUF

Uttalelse: Krav om etiske vurderinger for internasjonale teknologiselskaper i diktaturer

Vedtatt av AUFs sentralstyre 19. februar 2019

Med smarttelefonens innkomst i privatmarkedet har også mulighetene for privat og statlig overvåkning fått en ny Orwellsk vår. En lang rekke autoritære regimer har de siste årene revolusjonert sin kontroll over egen befolkning hjulpet av verdens største teknologiselskaper.

De problematiske etiske aspektene ved selskaper som Facebook, Amazon og Apple er mange. Et overordnet viktig aspekt er likevel hvordan slike selskaper stadig oftere gir brutale regimer verktøy for masseovervåkning, avlytting og sosial kontroll.

Det nye systemet med sosial kreditt i Kina er blant verstingene i så måte. Gjennom en svært inngripende overvåkning av den kinesiske befolkningen, vil alle innbyggerne få en egen sosial score der en dårlig rangering kan gi innbyggerne reisebegrensninger, dårligere internett og utestengelse fra offentlige velferdstjenester. AUF ser med stor bekymring på innføringen av et slikt tyrannisk system, og er av den oppfatning av at store internasjonale selskaper som tilgjengeliggjør denne teknologien bærer det kinesiske folks undertrykkelse på sine skuldre.

På samme måte kunne Aftenposten skrive lørdag 16. februar om Saudi-Arabias nye verktøy for å undertrykke landets kvinner. Gjennom en statlig app kalt Absher kan saudiarabiske menn kontrollere sine koner og døtre på detaljnivå. Appen har egne funksjoner hvor mennene varsles dersom kvinnelige familiemedlemmer nærmer seg en flyplass eller områder de ikke burde være, gir mennene tilgang til å forby kvinnene utreise av landet og som sporer deres bevegelser. AUF mener at slike omfattende inngrep i menneskers liv er brudd på elementære menneskerettigheter og aldri kan aksepteres.

AUF er derfor sterkt kritisk til at Google og Apple tillater apper som Absher på sine plattformer. Det hviler et stort etisk ansvar på globale teknologigiganter for å hindre at deres produkter brukes til å frata mennesker sin frihet.

Blant de som har fordømt Apple og Google for å ha Absher på sine plattformer er Amnesty International, Human Rights Watch samt en rekke politikere og kritikere av det saudiarabiske regimet. AUF mener Norge bør følge etter og fordømme Apple og Google, samt arbeide for et internasjonalt regelverk som sikrer mennesker reell frihet.

AUF mener at:

  • Norge bør fordømme Apple og Google for å la autoritære regimer undertrykke sitt folk gjennom deres plattformer.
  • Norge bør lede an arbeidet med å få på plass et internasjonalt regelverk som omhandler etiske retningslinjer for teknologiutvikling.
Bli medlem i AUF