Unge stemmer fra ørkenen - AUF

Unge stemmer fra ørkenen

Unge stemmer

AUF har lenge jobbet for saharawienes sak, i partnerskap med vår søsterorganisasjon UJSARIO. Forrige uke reiste en delegasjon fra AUF til flyktningleirene i Algerie for å møte unge mennesker og lære om livet i leirene. For å fortelle deres historie har vi laget denne filmen.

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Fram til 1975 var området en spansk koloni, men Vest-Sahara fikk ikke sin selvstendighet. Da Spania trakk seg ut, rykket Marokko inn. Innbyggerne fra Vest-Sahara – saharawiene – flyktet østover under marokkanske bombeangrep gjennom et av Saharas mest ugjestmilde strøk. De som overlevde slo seg ned i flyktningleirer sørvest i Algerie ved byen Tindouf, og i dag anslås det at godt over 100 000 saharawier lever i leirene.

4Y6A45404Y6A4703

I 1991 ble det inngått våpenhvile mellom den saharawiske frigjøringsbevegelsen, POLISARIO og Marokko. Etter fredsavtalen skulle saharawiene utøve sin rett til selvbestemmelse ved en folkeavstemming i 1992. Denne har ennå ikke funnet sted. Menneskerettighetssituasjonen i okkupert Vest-Sahara er svært alvorlig. Saharawiene i de okkuperte områdene utsettes for sterk undertrykking, overgrep og assimilering. Som følge av en intensiv og diskriminerende bosettingspolitikk har befolkningen blitt annenrangs innbyggere i eget land. Fredelige demonstrasjoner blir møtt med vold fra de omfattende politi- og militære styrkene stasjonert i området. Journalister og menneskerettighetsorganisasjoner nektes adgang til området og FN-styrken MINURSO er en av få FN-styrker i verden som ikke har mandat til å overvåke og rapportere menneskerettighetsbrudd.

Det er nå 40 år siden okkupasjonen av Vest-Sahara og 23 år siden våpnene ble lagt ned. Dagens unge har aldri opplevd krigen, men de har heller aldri opplevd et fritt hjemland.

Dette er mennesker som har ideer og drømmer, som har tatt utdanning i utlandet og vender tilbake med ønske om å være ressurser for samfunnet. I leirene venter ingen jobbmuligheter, men dager fylt med husarbeid og småjobber.

4Y6A51724Y6A4221

Prosjektet har mottatt støtte fra LNU informasjonsstøtten Nord/Sør.

LNU(web)

 

Bli medlem i AUF