UNGDOMSKANDIDATER I TROMSØOMRÅDET - AUF

UNGDOMSKANDIDATER I TROMSØOMRÅDET

I år er det kommune- og fylkestingsvalg. I uker og måneder har valgkomiteer for arbeiderpartiet rundt omkring i hele Troms jobbet på spreng med å skreddersy og ferdigstille valglistene til arbeiderpartiet frem mot kommune og fylkestingsvalget 2015.

At ungdommen spiller en stor og viktig rolle i arbeiderpartiet går igjen i partiets politikk og ikke minst i deres valglister. For hvem kan vel tale ungdommens sak bedre en ungdommen selv? Det er ingen hemmelighet at AUF i Troms er fylt med dyktige og engasjerte ungdommer, som nå er klare for å ta sin plass i fylkestinget, bystyrene og ikke minst kommunestyrene rundt omkring i hele Troms. AUF i Troms er stolte av å kunne presentere våre kamerater og arbeiderpartiets ungdomskandidater fra Tromsøområdet ved valget 2015.

KARLSØY

              Markus Gabrielsen, 19 år    

11289366_10153427042838140_7478623135530875469_o (2)

Plass på lista: 5. plass

Hjertesak:
Min hjertesak må være solidaritet. Bidra til mindre fremmedfrykt, og mer aksept for at folk er forskjellige.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil bidra til en trygt styrt kommune inn i fremtiden. Måten vi skal gjøre det på er å bidra til økt bosetting, og vi skal bidra med det vi kan for å få det til. Om det er å bygge en ekstra barnehage, eller å snakke ekstra positivt om vår fantastiske kommune.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg stiller til valg for å styre kommunen trygt inn i fremtiden, med Eskild i spissen, og mye nytt pågangsmot. Jeg har nok litt politikk i blodet, og med over fire år i AUF vil jeg være med å påvirke hvordan min hjemkommune skal styres.

 

TROMSØ 

Marta Hofsøy, 23 år 

11994222_10152999375416360_673223011_n (2)

Plass på lista: 6. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er syriske flyktninger. Syriske flyktninger er min hjertesak fordi vi er nødt til å stille opp for de menneskene som er i dyp nød. Det er også Tromsø nødt til å ta del i ansvaret av.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Tromsø trenger at flere unge er med å bestemme. Vi trenger kulturkort for ungdom, s tørre satsing på skole og helsesøstre. Mer fokus på ting som er viktig for oss ungdom – det vil jeg bidra til.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg er engasjert – og mye er bra i Tromsø, men mye kan bli enda bedre. Jeg vil være med å kjempe for en mer solidarisk, rettferdig by og for at Tromsø er en enda bedre kulturby.

 

 

Marius Johan Jensen, 19 år 

IMG_7112 (2)

Plass på lista: 17. plass

Hjertesak:
Fellesskolen

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil kjempe for at alle elever i Tromsø skal gå på verdens beste skole, hvor de trives, og får både de utfordringer og den oppfølgingen de trenger. I tillegg vil jeg gjøre skoleveien tryggere og beholde Tromsømarka som det vakre rekreasjonsstedet det er i dag.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker at Tromsø skal være et godt og rettferdig sted å bo. Jeg vil lytte til innbyggerne og kjempe for det de trenger mest.

 

 

Iril Gausdal Johansen, 20 år 

11937926_882455725167438_2127353383_n (2)

 Plass på lista: 20. plass

Hjertesak:
Min hjertesak er en trygg og mobbefri skole

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg skal være en stemme for ungdommen og jeg skal kjempe for den flotte Tromsø Marka vår!

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg valgte å stille til valg fordi jeg har lyst å være med å forme byen vår til det jeg tror vil bli en bedre by

 

 

Martine Lødding, 21 år 

martine

Student i Trondheim

Plass på lista: 28, plass

Hjertesak:

Å øke kulturens posisjon i Tromsø samt styrke vilkårene til de frivillige i byen vår

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Det samme som hjertesaken min

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
fordi jeg synes det er en fin måte å delta i demokratiet

 

 

Jarl Ove Kaasen, 24 år  

11902317_10152914270051511_5112451742527923728_n (2)
Plass på lista: 42. plass

Hjertesak:
Nok boliger til alle i Tromsø

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Ønsker å jobbe for at det blir bygget nok boliger i Tromsø. Jobbe for verdens beste fellesskole, og at alle som har behov for ekstra hjelp får god omsorg.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Fordi eg brenner for fellesskapet, og vil jobbe for at folkene i Tromsø skal få det bedre

 

 

Karoline Olsen Stensland, 20 år 

11948154_10152636993397614_319592721_n (2)

 Plass på lista: 44

Hjertesak:
Bygge en sterkere skolehelsetjeneste, flere helsesøstre i skolen og økt fokus og kompetanse på psykisk helse hos unge

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vil lytte og være et talerør for barn og unge i kommunen

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg mener det viktig med en blanding av personer i forskjellige aldre, forskjellig bakgrunn og erfaringer for å kunne skape god politikk for alle

 

 

BALSFJORD

Eirin Kristin Kjær, 23 år 

eirin.

 Sivilingeniørstudent ved UiT

Plass på lista: 3.

Hjertesak:
Klima og miljø er min hjertesak. Jeg har troa på at vi kan klare å ta bedre vare på jorda vår.

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg ønsker at Balsfjord skal være et godt sted å vokse opp i. Derfor ønsker jeg blant annet at vi skal beholde den skolestrukturen vi har i dag. Balsfjord er en kommune i vekst og jeg kommer til å jobbe for at nye arbeidsplasser etableres også for nyutdannede og lærlinger.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
Jeg har alltid vært engasjert og har vært med i AUF lenge. I 2010 ble jeg spurt om å stille til valg og takket ja, men en gang. Under valget i 2011 kom jeg inn i både kommunestyret og formannskapet. Jeg synes det har vært veldig morsomt og lærerikt og velger derfor å ta gjenvalg.

 

 

June Mari Kjær, 18 år

11997954_1010296822366608_1226907552_n (2)

Plass på lista: 11. plass

Hjertesak: Lærlingplasser og helse

Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
vil at ungdomen skl bbli sett og at vi skal på et bedre kollektiv transport.

Hvorfor valgte du å stille til valg?:
jeg valgt å stile til valg ,fordi jeg ville gjøre en forskjell:)

 

 

Henriette Andreassen, 26 år 

11349034_10153302062902525_198011969_n (2)

 Plass på lista: 13. plass

Hjertesak:
skole, omsorg og flyktningpolitikk.
Hvilken forskjell vil du utgjøre i kommunen din?/ Hva vil du gjøre i kommunen din?:
Jeg vill jobbe for et samfunn dere alle føler seg inkludert.
Hvorfor valgte du å stille til valg?:
fordi det er intresant og for å gjøre en forskjell..

 

Bli medlem i AUF